Delite na Facebook    
Kako kupovati

S obzirom na kretanje cene zlata ne kupujemo zlato u zalihe. Za naše klijente kupujemo investiciono zlato za aktualnu tržišnu cenu.

 1. Roba za koju ste zainteresovani možete naručiti putem e-mail obrazca „Obavezne porudžbine“ postavljene na ovom sajtu. Nakon popunjenja podataka: ime proizvoda i šifra naručene robe, količina, ime kupca, poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona (ili matični broj, PIB), pošaljite e-mail obrazac. (Kod izabrane robe, kliknite ikonu kupiti, zatim se premestite u obrazac za narudžbine „Desno gore“ tako što ćete kliknuti na ikonu. Popunite obavezna polja i pošaljite obrazac.)
   
 2. Na povratnu e-mail adresu ćete dobiti potvrdu o prijemu „obavezne porudžbine“ sa priloženom fakturom za garantni depozit (garantni depozit = 100% cene koja je bila aktuelna u vreme podnošenja narudžbine). Posle uplate garantnog depozita ćemoVam poslati obaveštenje o prijemu na naš račun.
   
 3. Kupovinu naručene robe ćemo sprovesti na drugi dan po prijemu garantnog depozita na naš bankovni račun, osim ako od nas ne zatražite odlaganje kupovine. Kada date zahtev za odlaganje kupovine čekamo na vašu instrukciju za kupovinu. Instrukciju za kupovinu nam možete poslati svakog radnog dana putem e-maila, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema garantnog depozita. Vaša izabrana roba će biti kupljena na tržištu po trenutnoj tržišnoj ceni koja je aktuelna tog dana, kada ste nam poslali zahtev (fiksna cena). Trenutni trend cena na tržištu plemenitih metala mogu se pogledati na našem sajtu ili posetite www.kitco.com. Razlika uplaćenog garantnog depozita će biti: vraćena putem bankovnog transfera ili će biti – poslata dodatna faktura za uplatu.
   
 4. U nabavnu cene će biti uračunati troškovi transporta, koji se razlikuju prema zemljama isporuke. U cenu troškova za transport je uračunat iznos osiguranja prevezene robe koja je određena prema finansijskoj vrednosti kupljene robe. Troškovi transporta će Vam biti ispostavljeni na dodatnoj fakturi na dan prijema kupljene robe na našu adresu.
   
 5. Nakon uplate iznosa dodatne fakture ćemo Vam poslati naručenu robu na adresu koja je navedena u „Obaveznoj narudžbini“. U slučaju dogovorenog upravljanja imovinom, stavićemo Vašu robu u trezor komercijalne banke.  
   


Za sve prodavnice važi:

Za opciju fiksiranja cene mora biti uplaćen garantni depozit na naš bankovni račun.