Delite na Facebook    
Šta raditi u slučaju reklamacije

1. Oštećenje robe kod transporta

Roba je pri transportu osigurana i bezbedno upakovana. Kod preuziamanja robe uvek prekontrolišite stanje robe, takođe u slučaju oštećenja omota prekontrolišite robu. Ako nađete neko mehaničko oštećenje robe, robu nemojte preuzimati, nego sa dostavljačem (poštar ili kurir) napišite zapisnik o prijemu robe. Dostavljač će robu vratiti nazad a Vi na našoj stranici ispunite obrazac za reklamaciju. Ako nađete mehaničko oštećenje robe, koje je bilo prouzrokovano transportom tek kada robu otpakujete, eventualno pri prvom korišćenju (u roku od 3 dana od dana preuzimanja), odmah nam ovu činjenicu javite. Kasnije(nakon 3 dana od dana preuzimanja robe) reklamacija mehaničkog oštećenja neće biti priznata.

 2. Primena reklamacije za vreme trajanja garancije

Ako nađete grešku na proizvodu, za koju možete iskoristiti reklamaciju u vreme trajanja garancije, popunite obrazac za reklamaciju i sačekajte na uputstvo kako dalje postupati. U slučaju dobijenog uputstva da proizvod doručite na našu adresu, potrebno je da robu dostavite čistu, mehanički neoštećenu u originalnom pakovanju zajedno sa sertifikatom, garantnim listom ili fakturom na našu adresu. Robu nam možete dostaviti putem pošte. Robu pošaljite kao osiguranu preporučenu pošiljku ili paket na našu adresu. Robu nemojte slati kao otkupnu pošiljku. 

Naša adresa:
VADU s.r.o.
Markova 3
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kod robe koju je potrebno poslati na popravku proizvođaču, čuvamo pravo produžiti tok za rešavanje reklamacije za rok koji je neophodan za ovakvu popravku. Moguće je reklamirati samo robu koji je kupljen i plaćen na stranici zlatnapoluga.eu. Reklamacija na koju imate pravo je bezplatna, kod reklamacije na koju nemate pravo ste dužni da platite troškove koji su nastali rešavanjem ove reklamacije.

Pravo na reklamaciju gubite u slučaju da je do greške došlo mehaničkim oštećenjem proizvoda u slučaju normalnog habanja robe, korišćenjem robe u lošim uslovima ili ako je bila sačinjena intervencija na proizvod osobom koja na korišćenje proizvoda nema prava. U garanciji takođe ne postoje greške koje su bile prouzrokovane katastrofom i neispravnim rukovanjem sa proizvodom.

Bitne informacije, koje treba da znate kod promenjivanja reklamacije:

 • Na robu se odnosi zakonska garancija u roku od 24 meseca.
 • Prodavač je dužan da korisniku izda potvrdu o reklamaciji i o načinu njenog rešenja i u slučaju ako reklamaciju neće da reši na mestu i potpuno.
 • Garancija postaje važeća od datuma preuzimanja robe kupcem. Garancija se ne odnosi na greške zbog kojih je bila dogovorena niža cena.
 • Ako u slučaju reklamacije dođe do promene robe, garancija postaje važeća ponovo od preuzimanja nove robe. To isto se odnosi i u slučaju promene delova na koje se odnosila garancija.
 • Ako se radi o greškama koje su se pojavile posle kupovine, treba ih javite bez nepotrebnog odlaganja u roku od 6 meseci od pronalaženja greške, najkasnije do završetka određenog roka garancije. Pravo na reklamaciju se gubi nakon završetka roka za reklamaciju.
 • Greška koja se pojavi do 6 meseci od dana preuzimanja robe se smatra za grešku koja je bila i na dan preuzimanja robe, ako se to ne sukobljava sa karakterom stvari ili ako se ne dokaže suprotno.
 • Korisnik ima pravo da se njegova reklamacija reši u roku od 30 dana od sledećeg dana nakon preuzimanja reklamacije prodavcem. U slučaju ako prodavac ovaj zakonski rok ne ispuni, korisnik ima pravo da se odluči dal i želi zamenu robe ili povratak novca (Član 623 Građanskog zakonika).
 • Kod greške koju je moguće odkloniti korisnik ima pravo da se bezplatno, na vreme i uredno otkloni.
 • O načinu odklanjanja greške odlučuje prodavac koji je dužan da grešku odkloni bez nepotrebnog odlaganja. Prodavac može uvek da umesto odklanjanja greške (popravke) promeni robu sa greškom za robu bez greške, ako to kupcu neće prouzrokovati probleme.
 • Kod pojave greške koju je nemoguće odkloniti a koja sprečava normalno korišćenje proizvoda u određene svrhe, korisnik ima pravo ili na zamenu proizvoda ili na prekid ugovora (povratak novca).
 • Kupac ima prava da odluči dal i želi da iskoristi pravo zamene robe ili povratka proizvoda. Ako kupac iskoristi jedno od ova dva prava, neće biti u mogućnosti da ovu odluku menja.
 • U slučaju, da ima proizvod ođednom tri greške koje je moguće odkloniti, gde svaka jedna sprečava njegovo normalno korišćenje, kupac ima prava da odluči dal i želi da iskoristi pravo zamene robe ili povratka novca. Jednako pravo ima i u slučaju, ako se ista greška koja je bila najmanje dva puta odklanjana pojavi u roku trajanja garancije treći put.
 • Greške koje je nemoguće odkloniti, ali ne sprečavaju normalno korišćenje proizvoda, kupac ima prava na odgovarajući popust. Visina popusta je stvar dogovora između kupca i prodavca.
 • Kod primene reklamacije potrebno je predložiti garantni list ili potvrdu o kupovini.
 • Korisnik nema prava da nadalje koristi proizvod na kome je našao grešku.
 • Habanje koje je karakteristično za konkretan materijal ili korišćenje se ne smatra za grešku.