Delite na Facebook    
Kako se meri zlato

Zlato sa meri jedinicama SI, u slučaju vrednosti na grame i kilograme. Osim toga se može koristiti i tradicionalna jedinica vrednosti zlata fina unca, koja je dobila ime prema jedinici mase koja se koristila u srednjem veku na pijacama u francuskom Trojsu. 

1 fina unca = 31,1034768 grama  (fina unca)                                                                                    
32,15 finih unci = 1 kilogram

Na indijskom podkontinentu i kod Persijskog zaliva se kao osnovna jedinica za merenje težine koristi 10 Tolasa (Ten Tolas = 3,75 finih unci), U Tajskoj Baht (0,47 finih unci), u Hong Kongu Tael (1,2 fine unce) itd.

Osim težine kod zlata, zapravo kod zlatnih izlivaka se meri i čistoća. I u ovom slučaju koristi se savremena metoda, odnos u hiljaditim delovima (izlivak čistoće 999/1000 ili skraćeno 999 ima u sebi 999 delova čistog zlata i 1 deo primesa), tradicionalne jedinice karata. 1 karat znači 1/24 zlata u leguri, 12 karatna legura će sadržati čak 50% zlata a 24 karatno zlato je čisto zlato. 

Za poređenje navodimo jednostavnu tabelu:

valutno zlato  900/1000 21,6 karata
  916,7/1000 22 karata
dukatno zlato 986/1000 23,67 karata
čisto zlato  999,9/1000 24 karata (u suštini 23,9976)

 


Investiciono zlato je oslobođeno od poreza na dodatnu vrednost (PDV).

Investiciono zlato se prodaje bez PDV-a !!!